Gildia Gier Planszowych (www.planszowki.gildia.pl) > Forum Gier Planszowych

Regulamin Forum Gier Planszowych

(1/1)

MAGOG AGOG:
REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU NOWA GILDIA

Regulamin ten jest nadrzędny w stosunku do wszelkich innych zasad i bezwzględnie obowiązujący dla wszystkich użytkowników forum NG!

1. Nowa Gildia umożliwia swoim użytkownikom bezpłatne uczestnictwo w Forum. Każdy użytkownik, który umieścił opinię na Forum Nowej Gildii jest traktowany jak uzytkownik tegoż Forum. Każdy użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Dostęp do Forum Nowej Gildii mają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

2.1. Przeglądać wiadomości na forum mogą wszyscy użytkownicy.
2.2. Pisać wiadomości i odpowiadać na nie mogą juz tylko zarejestrowani użytkownicy.

3. Uczestnicy Forum Nowej Gildii publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Nowa Gildia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Forum.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum Nowej Gildii treści
a. sprzecznych z prawem
b. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej
c. obscenicznych, jeśli nie mają formy sztuki
d. propagujących bezprawną przemoc.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum Nowej Gildii w podpisie użytkownika więcej niż jednej grafiki większej niż 250x125 pix lub 400x50 pix. Nowa Gildia zastrzega sobie prawo do usuwania grafiki nie spełniających w/w wymogów.

6. Nowa Gildia zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, a także treści nie mających merytorycznego związku z komentowaną treścią lub będących wielokrotnym pozbawionym merytorycznego uzasadnienia powielaniem już istniejących treści

7. Administracja Forum Nowej Gildii zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Dyskusyjnym tym uczestnikom, którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia pkt. 4 i pkt. 5 Regulaminu.

8. Administracja zastrzega sobie możliwość przeredagowywania nieprzyzwoitych fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach administracja zastrzega sobie możliwość ich usuwania.

9. Nowa Gildia zobowiązuje się dochować powszechnych standardów ochrony danych uczestników Forum zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10. Na pisemne i prawnie uzasadnione żądanie Nowa Gildia może również przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Forum naruszających postanowienia pkt. 4 niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

11. Nowa Gildia dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum.

12. Dokładne zasady panujące na każdym z działów forum ustalają odpowiedni moderatorzy biorąc pod uwagę opinie użytkowników. Skargi na działania moderatorów, a także na naganne zachowanie poszczególnych użytkowników proszę kierować do administracji. Aktualnie administratorami są następujące osoby: Jankiel, Kret, adiego i graves. Wszelkie zapytania w tej sprawie należy słać pod adres forum@gildia.pl.

13. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Nowa Gildia. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Forum.REGULAMIN FORUM GIER PLANSZOWYCH

1. Wszystkie osoby wypowiadające się na forum gier planszowych, zobowiązane są do zapoznania się i zaakceptowania przedstawionych poniżej zasad.

2. Akceptacja zasad przez użytkownika forum oznacza pełne dostosowanie się do nich. Zasady będą egzekwowane w miarę możliwości moderatorów.  

3. Regulamin nie wiąże się z wewnętrznymi regulaminami innych podfor, natomiast obowiązujący jest regulamin ogólny Forum NG.

4. Zanim napiszesz nowy temat upewnij sie czy podobny już nie istnieje, nie dubluj tematów. Pomoże nam, to w organizacji FGP.

5. Podczas toczonych dyskusji zachowajmy jako taką przyzwoitość językową tzn.:
- starajmy wypowiadać się z sensem i poprawnie pod względem ortografii oraz składni
- nie używajmy wulgarnych słów i nie obrażajmy się nawzajem

6. Nie spamujemy (określenie co jest spamem pozostanie subiektywną oceną moderatorów)

7. Nie offtopujemy - starajmy się pisać na temat, nie odbiegając zanadto od istoty forum, czyli szeroko pojętego zagadnienia gier planszowych.  

8. Nie popieramy internetowego piractwa - czy będą to skany całych gier, ich fragmentów czy jakiekolwiek inne formaty produktów, które znalazły się na internecie bez przyzwolenia ich producenta bądz wydawcy.

10.Forum gier planszowych jest pod nadzorem moderatorów, którzy mają prawo do usuwania postów, niezgodnych z powyższym regulaminem. Moderator może również zgłosić do admina forum, prośbę o wykluczenie osoby nieodpowiednio zachowującej się, z grona forumowiczów tego jak i innych for. Na moderatora można składać skargi do administracji.


Zastrzegamy sobie możliwość zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach forumowicze zostaną poinformowani w tym temacie.

Jeśli nie zgadzasz się z czymś, bądź masz pytanie, problem lub jakąś propozycję wal śmiało na pw do administracji lub jakiegokolwiek innego moderatora.
W końcu wszyscy jesteśmy tu po to by wzajemnie o siebie dbać. Na gildii nic nie zginie!

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej