Autor Wątek: Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata  (Przeczytany 58255 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline K12G

Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata
« dnia: Lipiec 08, 2007, 08:16:43 pm »
WSTĘP.


 Źródło jest tamgdzie woda wypływa, a nie tam, gdzie chcemy by było.
                                                                                       P.S,
                Bóg nie przyznaje się do stworzenia wszechświata.


    Wszystkie informacje, które będą ujęte w treści teorii dotyczącej powstania i ewolucji wszechświata, wynikają z głębokiej wiedzy, daleko przekraczającej wyobraźnię nawet najlepszego autora powieści fantastycznych. Charakter tej wiedzy wynika z wnikliwej obserwacji i logicznej oceny, wszelkich przyczyn. Rozpoznanie przyczyny, która inicjuje powstanie atomu, czy przyczyny otwierającej proces fizyczny powstawania dźwięku i światła, nie leży w naturalnych możliwościach człowieka. Moje zdolności pozwalają na przenikanie świadomością, w takie głębie procesów fizycznych wszechświata gdzie jeszcze nie istnieje dźwięk i nie istnieje światło. Słowa Boga „na początku było słowo” obrazują stan fizyczny środowiska gdzie już istnieje dźwięk, wyraz „słowo” oznacza dźwięk a nie mowę, mowę oznaczałyby wyraz „słowa”. Prawidłowa interpretacja tego wyrażenia Boga, wskazuje na działanie procesu fizycznego, w którym z dźwięku tworzy się materia.
   W tym wyrażeniu ukryte są dwie tajemnice, pierwszą można odkryć logicznie weryfikując treść tego wyrażenia. Drugą można rozpoznać dopiero, gdy znany jest proces fizyczny powstawania dźwięku i światła. Logiczna interpretacja wyrażenia „ na początku było słowo”, wskazuje na kwestię istnienia dźwięku w czasie, gdy był początek tworzenia. Więc dźwięk już istniał, lecz nie było jeszcze światła, co tu jest wyraźnie podkreślone. Wniosek, jaki się teraz nasuwa, wskazuje na pochodzenie światła z dźwięku. Bo niewątpliwym jest fakt, udziału światła w tworzeniu życia wszechświata, ale na początku jest tylko dźwięk. Teraz z tego dźwięku musi powstać światło a w następnej kolejności może rozpocząć się proces tworzenia życia wszechświata.
    Proszę zwrócić uwagę na pułapkę słowną, w którą Bóg złapał wszystkich zwolenników, teorii kreacjonizmu w czystej postaci kultowej. Sztandarowa dewiz tej teorii brzmi, „Bóg stworzył świat” jej odmiany to, „Bóg stworzył człowieka” i „Bóg stworzył życie”.
    Ewidentny jest tu brak podstawowej dewizy, „Bóg stworzył wszechświat”. Zadajmy sobie pytanie, czy świat to wszechświat? A może świat to miejsce dla człowieka i jego horyzontu życia? W tej pułapce Bóg jasno wskazuje na kwestię stworzenia wszechświata, On tego obiektu nie stworzył, przynajmniej się do tego nie przyznaje. Gdyby to uczynił ewidentnie wskazałby na to, dlaczego pokazuje swoją moc mówiąc o stworzeniu świata, a nie pokazałby jeszcze większej mocy, chwaląc się stworzeniem wszechświata.
    W rzeczy samej, teoria poniżej przedstawiona, wykaże fizyczny proces powstawania wszechświata i jego ewolucji. Jednak nie odbierze Bogu Jego wpływu na powstanie wszechświata i życie człowieka, jako celu ewolucji tego obiektu astronomicznego.
12G

Offline K12G

TEORIA WYJAŚNIAJĄCA BUDOWĘ WSZECHŚWIATA częśc.1.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 08, 2007, 08:25:23 pm »
WSZECHŚWIAT.
                                            Źródło jest tam, gdzie woda wypływa, a nie tam, gdzie chcemy było.
                                                                                             P.S.  . Wszechświat jest kulistą przestrzenią, w której, wzajemne położenie zbiorów materii, determinuje zasada złotej proporcji. Ta proporcja, jest wynikiem, wpływu stałej przestrzennej formy geometrycznej magnetyzmu wszechświata na dynamikę materii w ruchu, która wiruje w tej przestrzeni.

                                            MAGNETYZM.

     Magnetyzm, chyba najbardziej tajemnicze słowo, najbardziej tajemniczy temat i najmniej znana dziedzina fizyki. To słowo wskazuje, najważniejszy składnik w budowie wszechświata i w budowie materii. Składnik, który jest przypisany każdej cząsteczce jego przestrzeni i wraz z tą cząsteczką tworzy zbiory i formy ewolucji.

    Wszechświat jest zbudowany, jako dwie współpracujące formy; jedna jest stałą formą przestrzeni wypełnionej geometryczną konstrukcją magnetyczną, druga, która działa w środowisku fizycznym tej przestrzeni, jest to cyklicznie powtarzany proces ewolucji materii fizycznej i eterycznej.

                     PIERWSZA FORMA BUDOWY WSZECHŚWIATA.  Część pierwsza.


    Geometryczna konstrukcja, magnetycznej przestrzeni wszechświata, jest wynikiem wzajemnego położenia i oddziaływania, sfer kulistych. Sfery te, powstają w procesie pierwszego etapu budowy wszechświata. Etap ten, wymagał przeprowadzenia działania w zewnętrznej przestrzeni, która otaczała i otacza, środowisko życia budowniczych a po zbudowaniu również Wszechświat.
    Stan fizyczny zewnętrznego środowiska, to wręcz niewyobrażalnie zagęszczona masa czarnej materii. Środowisko to, charakteryzuje się całkowitym brakiem aktywności, który wynika z obojętności magnetycznej cząstek składowych tej materii. Ta niesłychanie zwarta masa, wyglądająca jak przestrzeń wypełniona cienkimi szpileczkami, jest miejscem, w którym ma powstać nasz wszechświat.
    Celem budowniczych w pierwszym etapie budowy wszechświata, jest utworzenie w czarnej materii kulistej enklawy. Stan fizyczny tej enklawy tworzy środowisko, w którym będą przebiegały kolejne cykle ewolucji wszechświata.
    Jednak by taka enklawa mogła powstać, niezbędna była dyspozycja odpowiedniej technologii i mocy. Czarną masę należało rozpychać a pustą przestrzeń wypełniać czarnymi perełkami. Taka technologia i moc, była i jest dysponowana przez cały czas życia wszechświata, a w momencie jej wycofania przestrzeń na powrót wypełni czarna masa.
    Zakres prac pierwszego frontu, obejmował zadysponowanie w wybranym miejscu przestrzeni czarnej materii, niezbędnych narzędzi i odpowiedniej mocy. Działania, jakie należało wykonać w pierwszej kolejności, to rozepchanie tej potężnej masy i tworzenie pustej kulistej przestrzeni. W trakcie tego działania z jej cząstek wykonywane są czarne perełki, kuleczki w odpowiedniej ilości i wielkości. Gdy ta pusta przestrzeń powstaje, jest systematycznie nasycana, tymi kuleczkami. Ta sama czarna materia, która z takim trudem musi być usunięta w swej części, pozostaje w pustej już przestrzeni w formie czarnych perełek.
    Proces ten wykonywany był za pomocą urządzeń magnetycznych, które są zbudowane jako wirujące, magnetyczne dyski. Miejsca przecięć tych wirujących pól magnetycznych, zbierają i zawijają, długie cząstki czarnej materii. Są to cząstki o wyglądzie podobnym do cienkich i długich szpileczek, które charakteryzują się jednorodnym stanem aktywności magnetycznej. Następnie w postaci bardzo mocno zwiniętych kuleczek; – czarne perełki lokowane są w powstającej pustej przestrzeni.
12G

Offline K12G

TEORIA WYJAŚNIAJĄCA BUDOWĘ WSZECHŚWIATA część.2.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 08, 2007, 08:28:14 pm »
Część druga.


    Czarne perełki to precyzyjnie wykonane kuleczki, pomiar wielkości każdej z nich, jest skalowany według masy pyłu magnetycznego. Każda materia, czy to w postaci cienkiej szpileczki, czy w postaci dowolnej wielkości zbioru tych cząsteczek, np. gwiazdy, zawsze w stosunku do swej masy, posiada odpowiednią masę pyłu magnetycznego. Dysponując możliwością do określania masy pyłu magnetycznego, można z absolutną precyzją określić wielkość masy badanej materii.
    Z dużą siłą zwinięte kuleczki posiadają masę precyzyjne wyliczoną i zadysponowaną, według masy każdej cząsteczki składającej się na wielkość czarnej perełki. Efektem tego tak precyzyjnego podziału czarnej materii, jest absolutnie jednorodna wielkość czarnych perełek. Taka jednorodność masy, świadczy o identycznym dla wszystkich perełek, sferycznym polu magnetycznym, jakie wokół tej masy wiruje. Idealna kulistość czarnej perełki, skutkuje jednakowym w jej całej sferycznej przestrzeni charakterem pola magnetycznego.
    Identycznej wielkości sfery magnetyczne z czarną perełką w ich centrum, tworzą pierwszy poziom geometrycznej przestrzeni wszechświata. Systematycznie wypełniają pustą przestrzeń, tworząc precyzyjny przestrzenny układ jednakowych form kulistych. W trakcie, gdy proces powiększania przestrzeni uzyskuje coraz większy zasięg, sfery magnetyczne czarnych perełek podlegają rosnącemu naciskowi. Na ich zewnętrzne powłoki, równomiernie z kierunków do centrum wszechświata rośnie nacisk sfer leżących na styku powłok magnetycznych. Nacisk ten przekazywany jest kolejnym partiom sfer, aż dojdzie do centrum i wyrówna się w całej przestrzeni. Siła nacisku, jest kontrolowana na obrzeżu sfery kulistej w miejscu gdzie jest dysponowana moc do powiększania kulistej przestrzeni wszechświata.
    Nacisk przyczynia się do występowania uśpionej mocy, która może wyładowywać się, tylko w miejscach zakłócenia jednorodności tej przestrzeni. Zakłócenie jednorodności w przypadku, gdy wystąpi objawi się jako pierwszy poziom chaosu. Taki rodzaj budowy przestrzennej i występowania w jej konstrukcji uśpionych mocy, umożliwia powstawanie zmian, jako rozwoju, ale w charakterze chaosu.
    By takie zmiany na poziomie wyładowania uśpionej mocy o charakterze chaosu, spowodowały rozwój konstruktywny, muszą przebiegać w środowisku nasyconym budulcem. Cecha fizyczna znana jako rozprężanie w przypadku czarnych perełek, określa występujący na ich powierzchni proces erozji.
    Stan fizyczny środowiska nowo powstającej przestrzeni, charakteryzuje się bardzo dużą różnicą pomiędzy pustą przestrzenią i silnie zwartymi kulkami. Naturalną cechą jest prób wyrównania ciśnień. Proces fizyczny, który rozpoczyna swoje działanie, zakończy się w momencie wyrównania sił, wzajemnie na siebie oddziaływujących. Czarne perełki, zbudowane są z cienkich a długich cząstek o podobnej masie i wielkości. Pomimo wzajemnej obojętności magnetycznej, posiadają one potencjał magnetyczny, lecz jest on zrównoważony poprzez proporcjonalne rozłożenie materii w konstrukcji tej długiej a cienkiej cząsteczki.
    Opisywany stan fizyczny tego środowiska, jest przyczyną do wystąpienia erozji w miejscu gdzie jest za duże ciśnienie. Powierzchnie perełek zaczynają podlegać erozji, jednak proces ten nie jest zbyt ekspansywny. Przyczyna tkwi w budowie cząsteczki i w technologii zwijania, stosowanej podczas wykonywania tych kulek.
    Do właściwego zrozumienia, istoty działania procesów fizycznych, zarówno w tej przestrzeni jak i w całej ewolucji materii wszechświata, przedstawię szczegółową budowę tu występującej cząsteczki. Dodam tylko, że jest ona jedynym rodzajem materiału, z jakiego wyewoluuje się w przyszłości cała materia wszechświata. I to zarówno materia, z której powstaną gwiazdy, z której powstanie biologia, jak również materia, z której wyewoluują się istoty duchowe. Wyprzedzając efekty opisywanego procesu fizycznego, dodam tylko, że obecnie nauka ziemska już ten materiał rozpoznała. Lecz to rozpoznanie, mieści się w zakresie stwierdzenia, które mówi o występowaniu jakiejś nieznanej czarnej materii.
12G

Offline K12G

TEORIA WYJAŚNIAJĄCA BUDOWĘ WSZECHŚWIATA część.3.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 11, 2007, 12:22:40 pm »
Część trzecia.

    Cząsteczka, która jest składową czarnej masy, następnie jest składową, czarnej perełki a po jej erozji czarną materią już rozpoznaną przez naukowców posiada misterną konstrukcję. Jej forma budowy, przypomina długą cieniutką szpileczkę z dwoma ledwo widocznymi łebkami na końcach. Przestrzeń wewnętrzna tej długiej a cienkiej cząsteczki, to bardzo proporcjonalnie zbudowana siateczka krystaliczna. Tylko na swoich końcach posiada zgrubienia, które wskazują na zagęszczoną tam masę. Brak aktywności magnetycznej, świadczy o tym, że te zagęszczenia są w przybliżeniu równej wielkości. W innym przypadku, gdyby jakiś wierzchołek posiadał większą masę, zwiększona z jego masy emisja pyłu magnetycznego, przyczyniłaby się do powstania aktywności magnetycznej. W sytuacji, gdyby w bezpośredniej bliskości znalazły się cząsteczki z większymi wierzchołkami, rozpocząłby się proces przyciągania magnetycznego. Efektem takiego procesu fizycznego, byłyby zbiory cząsteczek, posiadające dużo większą masę a co się z tym wiąże dużo większą i silniejszą przestrzeń magnetyczną.
    Taki stan chaosu, prowadzi do powstawania kolejnych zbiorów i trwa tak długo, aż wszystkie siły magnetyczne się zrównoważą i przestrzeń się uspokoi, osiągnie stan, stałej naturalnej aktywności. Jednak takie procesy fizyczne w tym środowisku nie występują, co jest świadectwem, że wszystkie cząsteczki mają charakter obojętności magnetycznej.
    Za słusznością takiej tezy, stoi dowód w postaci wyników odkryć naukowych, o których już wyżej wspomniałem. Gdyby było inaczej i występowałby procesy fizyczne, łączenia w zbiory pojedynczych cząstek, takie odkrycie nie zaistniałoby. Nie istniałaby czarna materia, tylko zbiory większych lub mniejszych mas materii. W podobny sposób w procesie ewolucji, powstają wszystkie formy materii wszechświata. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że istnieją zbiory materii w różnych postaciach, są one rozpoznane i dzięki takim zbiorom żyjemy. To poza takimi zbiorami, odkryto istnienie równorzędnie istniejącej czarnej materii. Zatem musi ona podlegać innym prawom fizycznym, które istnieją w tym samym wszechświecie. W przypadku, gdyby podlegała tym samym prawom fizycznym, jakim podlegają atomy i cała materia, musiałaby poddać się takim procesom twórczym, w jakich ta materia powstała.
    Poznaliśmy już, istotę działania i niezbędną zasadę procesów fizycznych, jakie mogą i jakie nie mogą wystąpić w naturalnym środowisku czarnej masy i w przestrzeni wszechświata na poziomie czarnych perełek w zakresie ich cząsteczki składowej.
    Erozja, inaczej mówiąc destrukcja materii. W ewolucji wszechświata jest pierwszą przyczyną, która prowadzi do zmiany stanu środowiska fizycznego. Co w konsekwencji stawia erozję jako pierwszą przyczynę kolejnych procesów fizycznych zmieniających stany ewolucji. Dzięki temu procesowi, ewolucja uzyskuje dostęp do budulca, bez którego jej procesy fizyczne nie zadziałają. Przyjęcie takiej tezy świadczy, że ewolucja to rozrzedzanie materii wszechświata, bo erozja to nic innego jak rozsypywanie się jakiejś materii.
    Pierwszy raz erozja wystąpiła w trakcie procesu rozpychania czarnej masy, to z tych cząsteczek budowane są czarne perełki. Drugi raz proces erozji rozpocznie się w momencie, gdy czarne perełki w przestrzeni wszechświata znajdują się w pustej przestrzeni. Ciśnienie, jakie panuje w konstrukcji kulek, spowoduje odrywanie się pojedynczych cząsteczek i uwalnianie ich do pustej przestrzeni. Proces ten trwa tak długo, aż nasyci się przestrzeń i kolejne cząsteczki nie będą miały przyczyny do erozji. W taki sposób tworzy się budulec, który wystarczy do utworzenia całej masy materialnej wszechświata.
                                                                                                       P.S.
12G

Offline Moher

Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 16, 2007, 05:54:17 pm »
A Boga stworzyli ludzie

Offline old spirit

Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 19, 2007, 01:03:35 am »
Cytat: "Moher"
A Boga stworzyli ludzie

Możliwe, ale równie prawdopodobny jest scenariusz przedstawiony powyżej. Czy może się mylę? Jeśli ktoś twierdzi, że tak - należałoby to przy użyciu probabilistyki wykazać.

Offline Moher

Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2007, 03:45:51 am »
Cytuj
Prawidłowa interpretacja tego wyrażenia Boga, wskazuje na działanie procesu fizycznego, w którym z dźwięku tworzy się materia.


Problem w tym ,że dźwiek to drgania cząsteczek, z tego powodu np. dźwięk nie istnieje w próżni. Nie ma materii - nie ma dźwięku.

Offline balum

Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 19, 2007, 07:03:57 am »
Cytat: "old spirit"
Cytat: "Moher"
A Boga stworzyli ludzie

Możliwe, ale równie prawdopodobny jest scenariusz przedstawiony powyżej. Czy może się mylę? Jeśli ktoś twierdzi, że tak - należałoby to przy użyciu probabilistyki wykazać.

I nie można wykluczyć, że old spirit jest ufokiem.

Offline balum

Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 19, 2007, 07:03:57 am »
Cytat: "old spirit"
Cytat: "Moher"
A Boga stworzyli ludzie

Możliwe, ale równie prawdopodobny jest scenariusz przedstawiony powyżej. Czy może się mylę? Jeśli ktoś twierdzi, że tak - należałoby to przy użyciu probabilistyki wykazać.

I nie można wykluczyć, że old spirit jest ufokiem.

Offline old spirit

Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 19, 2007, 07:10:59 pm »
Cytat: "balum"
Cytat: "old spirit"
Cytat: "Moher"
A Boga stworzyli ludzie

Możliwe, ale równie prawdopodobny jest scenariusz przedstawiony powyżej. Czy może się mylę? Jeśli ktoś twierdzi, że tak - należałoby to przy użyciu probabilistyki wykazać.

I nie można wykluczyć, że old spirit jest ufokiem.

Podobnie jak balum.
Przy pewnych założeniach nie można wykluczyć, że i ja i Ty jesteśmy ufokami :)

Cytat: "Moher"
Cytuj
Prawidłowa interpretacja tego wyrażenia Boga, wskazuje na działanie procesu fizycznego, w którym z dźwięku tworzy się materia.

Problem w tym ,że dźwiek to drgania cząsteczek, z tego powodu np. dźwięk nie istnieje w próżni. Nie ma materii - nie ma dźwięku.

Nie wydaje mi sie, by K12G pisała o warunkach panujących w naszym, że tak powiem wymiarze. Chodzi zapewne o procesy na poziomie, do którego jeszcze ziemska fizyka z swoimi instrumentami nie dotarła i być może nigdy nie dotrze. Najlepiej zapytać K12G - możesz wyjaśnić te słowa? W jaki sposób i przy jakich założeniach, a przede wszystkim w jakich warunkach z dźwięku może tworzyć się materia?

Offline Nehan

Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 19, 2007, 07:18:46 pm »
Cytat: "balum"
Cytat: "old spirit"
Cytat: "Moher"
A Boga stworzyli ludzie

Możliwe, ale równie prawdopodobny jest scenariusz przedstawiony powyżej. Czy może się mylę? Jeśli ktoś twierdzi, że tak - należałoby to przy użyciu probabilistyki wykazać.

I nie można wykluczyć, że old spirit jest ufokiem.

rzeczywistość jest subiektywna :idea:

Offline old spirit

Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 20, 2007, 04:44:29 am »
Cytat: "Nehan"
Cytat: "balum"
Cytat: "old spirit"
Cytat: "Moher"
A Boga stworzyli ludzie

Możliwe, ale równie prawdopodobny jest scenariusz przedstawiony powyżej. Czy może się mylę? Jeśli ktoś twierdzi, że tak - należałoby to przy użyciu probabilistyki wykazać.

I nie można wykluczyć, że old spirit jest ufokiem.

rzeczywistość jest subiektywna :idea:

Mylisz się. Rzeczywistośc jest jak najbardziej obiektywna, to jedynie nasze jej postrzeganie może być subiektywne mniej lub bardziej, a także obiektywne.

Offline Nehan

Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 20, 2007, 09:08:34 am »
Udowodnij!

J.K. Gordon III

  • Gość
Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 20, 2007, 09:16:28 am »
a ty udowodnij, że trzeba udowadniać!

poza tym jesteś ufokiem, nie gadam z tobą, wyloguj się, lol

Offline Radan

Teoria wyjaśniająca budowę wszechświata
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 20, 2007, 10:25:25 am »
Wszyscy się wylogujmy! W takiej kolejności: K12G, ludzie w Ser wierzący, reszta! I świat stanie się lepszy.

Można natomiast udowodnić, że K12G jest ufokiem. Jej światopogląd jest niezrozumiały dla ludzi, co w cale nie znaczy, że jest mądrzejszy. Wręcz przeciwnie.

 

anything