O portalu i jego forum (www.gildia.pl) > Wszystko o Forum i prawach na nim obowiązujących

Informacja w sprawie reklamowania na forach Gildia.pl

(1/1)

Gabriel:
Chciałbym przypomnieć wszystkim zainteresowanym wszelką reklamą na naszym portalu kilka zasad, które musza zostać spełnione przed jej zamieszczeniem:

1. Ad-space reklamowy (bannery, buttony, billboardy) jest zarządzany przez portal Gildia.pl. W sprawie reklamy prosimy o kontakt bezpośredni z osobami wymienionymi poniżej.

2. Reklama na forum także podlega wcześniejszej konsultacji. Portal Gildia.pl nie wyraża zgody na umieszczanie informacji prasowych/reklamowych/promocyjnych wszystkich podmiotów/osób prywatnych bez wcześniejszego kontaktu z niżej wymienionymi osobami.  Dotyczy to również "reklamy ukrytej", linków do głosowań na plebiscyty oraz konkursy (tzw. "linki ukierunkowane"), linków referencyjnych oraz wszelkich innych form, które mogą być uznane za metodę promocji/reklamy, bądź być przedmiotem do odniesienia korzyści majątkowej/intelektualnej.

3. Niektóre sub-fora dopuszczają pewne formy reklamy i promocji. Zasady ich umieszczania znajdują się w stosownych "przyklejonych" tematach na owych sub-forach.

4. Istnieje możliwość zamówienia usługi "dedykowanego" forum dla produktu który jest patronowany przez nasz portal. Forum takie może zawierać osobne tło, a na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość zmiany jego kolorystyki. Podmioty zainteresowane taką formą promocji prosimy o kontakt.

5. Informacje kontaktowe:

Raklama ogólna (na całym forum): Jacek "CD Jack" Gdaniec - cdjack@gildia.pl

W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad, administracja portalu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia bądź usunięcia konta. Dotyczy to przede wszystkim kont założonych głównie w celu umieszczania treści reklamowych.

Gabriel:
Edit: 23.02.2011 - zmieniono brzmienie punktu 2 celem dokładniejszego opisu niedozwolonych form reklamowych.

Gabriel:
Edit: 7.03.13 - zmieniono treść punktu 1. Dom mediowy IDM od marca 2013 nie obsługuje już przestrzeni reklamowe portalu.

Gabriel:
Edit: 8.03.13 - dodano tekst informujący o konsekwencjach niestosowania się do powyższych zasad.

Gabriel:
Edit: 16.09.13 - zmiana osób kontaktowych.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej