Gildia Nauki Popularnej (www.nauka.gildia.pl) > Forum Nauki Popularnej

Rozmaitości

<< < (20/21) > >>

Radan:
http://interactive.aljazeera.com/aje/2016/gmo-eggplants-aubergines-bangladesh/index.html#2186

Szerujcie i wpychajcie do gardeł znajomym grinpissowcom.

haael:
Mamy wpychać GMO do gardeł grinpisowców?

Radan:
Też można.

haael:
Natrafiono na ślad grupy archeonów, która mogła dać początek eukariontom.

https://www.physicsforums.com/threads/new-findings-about-the-evolution-of-complex-cellular-life.899972/

Próbkę z dna morskiego z okolic komina hydrotermalnego poddano analizie metagenomicznej. Analiza metagenomiczna polega na "zmieleniu" wszystkich organizmów w próbce i poddaniu analizie DNA, które zostało. Można w ten sposób potwierdzić istnienie nowych gatunków, chociaż same komórki nowego gatunku wciąż czekają na odkrycie.

Odkryto wobec tego istnienie grupy, którą nazwano lokiarcheota.

Eukarionty to organizmy posiadające mitochondria. Zgodnie z teorią endosymbiozy, eukarionty powstały z beztlenowych archeonów, które wchłonęły tlenowe bakterie, co dało im możliwość oddychania tlenem. Skąd się wzięły mitochondria, to już badano, tzn. istnieją kandydaci na grupę, z której mogły pochodzić bakterie dające początek mitochondriom. Znacznie gorzej było z komórką-gospodarzem. Nie wiadomo nawet było, czy gospodarz był naprawdę archeonem, czy też może bakterią lub też czymś jeszcze innym.

Lokiarcheota mają dużo wspólnych genów z eukariontami, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie z okolic tej grupy pochodził archeon-gospodarz, który stał się eukariontem.

zaciekawiony:
Odkryto, że węgiel może tworzyć sześć wiązań, co łamie dotychczas uważaną za pewnik zasadę, że możliwe są dla niego tylko cztery wiązania. Z pozoru niemożliwym związkiem okazał się kation organiczny otrzymany w wyniku potraktowania heksametylobenzenu kwasem magicznym:
http://www.zmescience.com/science/news-science/carbon-six-bond-molecule/

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej