trawa

Autor Wątek: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne  (Przeczytany 245418 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Mara

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #195 dnia: Kwiecień 25, 2009, 09:43:14 am »
Konkurs na opowiadanie hard SF
Magazyn Kultury Popularnej „Esensja”, Powergraph, Nowa Fantastyka
Wydawnictwo Powergraph, magazyn „Nowa Fantastyka” i portal Esensja.pl ogłaszają konkurs na opowiadanie hard SF, które opublikowane zostanie, wraz z opowiadaniem lub esejem Jacka Dukaja i opowiadaniami najznakomitszych polskich autorów SF, w antologii wydanej przez Powergraph.
Czekamy na teksty hard SF – odważne, niebanalne, nowatorskie. Najlepsze z nich opublikowane zostaną również w „Nowej Fantastyce” i na Esensji. Preferowane będą teksty dłuższe, ponad 100 tys. znaków. Wyboru dokona jury w składzie: Jacek Dukaj, redaktor antologii Maciej Parowski oraz przedstawiciele wydawnictwa Powergraph, „Nowej Fantastyki” i Esensji.
Na opowiadania czekamy do 30 września 2009 roku pod adresem konkurs@powergraph.pl (załącznik w formacie doc lub rtf) lub przesyłką poleconą na adres: Wydawnictwo Powergraph, ul. Cegłowska 16/2, 01-803 Warszawa.
Pełny tekst regulaminu dostępny na stronie www.powergraph.pl.

Offline Mara

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #196 dnia: Maj 04, 2009, 11:15:54 am »
"Swiezutka buleczka" :) :

30 kwiet­nia 2009 zo­stał za­in­au­gu­ro­wa­ny kon­kurs li­te­rac­ki Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry "Zwrot­ni­ce czasu".
Kon­kurs prze­zna­czo­ny jest dla wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by stwo­rzyć al­ter­na­tyw­ną wer­sję dzie­jów na­sze­go kraju.
Kon­kurs po­le­ga na do­koń­cze­niu jed­ne­go z trzech opo­wia­dań, któ­rych au­to­ra­mi są: Mar­cin Wol­ski, Ma­ciej Pa­row­ski i Lech Jęcz­myk.

Na zwy­cięz­cę czeka na­gro­da w po­sta­ci pu­bli­ka­cji naj­cie­kaw­sze­go opo­wia­da­nia oraz na­gro­da pie­nięż­na. Ob­ję­tość pracy nie może prze­kra­czać 5 tys. zna­ków.
Tek­sty, pod­pi­sa­ne imie­niem i na­zwi­skiem, na­le­ży prze­sy­łać na adres:
konkurs@nck.pl
Z re­gu­la­mi­nem kon­kur­su można się za­po­znać na stro­nie in­ter­ne­to­wej:

http://www.zwrotniceczasu.nck.pl/


Offline Mara

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #197 dnia: Maj 15, 2009, 08:07:43 am »
Konkurs na opowiadanie
   

Centrum Kultury Zamek w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania ogłasza konkurs otwarty na opowiadanie. Hasłem przewodnim tej edycji konkursu jest „mężczyzna”.

Nieprzekraczające dziesięciu stron maszynopisu (18 tysięcy znaków) teksty można przesyłać do 30 czerwca 2009 na adres milka@short-story.pl lub na adres pocztowy Centrum Kultury Zamek: pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław z dopiskiem „Konkurs na opowiadanie” (należy obowiązkowo dołączyć wersję elektroniczną).

Prace niespełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.

Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego).

Nadesłane teksty oceni profesjonalne jury.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Festiwalu Opowiadania autorskich praw majątkowych do tekstu i zgodą na jego publikację w drukach festiwalowych i na stronach www festiwalu.

Główną nagrodę w konkursie stanowi 2000 zł. Nagrodą dodatkową jest zaproszenie do udziału w tegorocznym finale Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania w dniach 9-12 października we Wrocławiu. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody zwycięzca odprowadza do odpowiedniego US.

Jury przyzna także 10 wyróżnień, które będą uprawniały do bezpłatnego udziału w zajęciach creative writing odbywających się podczas festiwalu.

Ogłoszenie nazwiska laureata głównej nagrody i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu, w październiku 2009. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

Organizator nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania w trakcie warsztatów.

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
   
      

Offline Lenka

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #198 dnia: Maj 30, 2009, 10:24:21 am »
Konkurs na opowiadanie
   

Centrum Kultury Zamek w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania ogłasza konkurs otwarty na opowiadanie. Hasłem przewodnim tej edycji konkursu jest „mężczyzna”.

Nieprzekraczające dziesięciu stron maszynopisu (18 tysięcy znaków) teksty można przesyłać do 30 czerwca 2009 na adres milka@short-story.pl lub na adres pocztowy Centrum Kultury Zamek: pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław z dopiskiem „Konkurs na opowiadanie” (należy obowiązkowo dołączyć wersję elektroniczną).

Mam pytanie w związku z powyższym konkursem:Czy wystarczy przesłać jeden egzemparz wersji papierowej?


Offline Mara

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #199 dnia: Maj 30, 2009, 10:49:47 am »
O to musisz spytać bezpośrednio organizatorów, ponieważ ja zamieszczam tylko informacje o organizowanych konkursach.

Pozdrawiam

Offline ann13

Konkurs Erekcjato 2009
« Odpowiedź #200 dnia: Czerwiec 13, 2009, 02:44:43 pm »
V-ty międzynarodowy konkurs erekcjato odbędzie się w dniach od 01.07.2009-31.07.2009 do godziny 23.00.

Konkurs odbywa się na forum www.erekcjato.eu w dziale "Konkurs".

Nagrody, odpowiadające wartości PLN na dzień 31.07.09, zostaną przelane na wskazane konto po podaniu danych po zakończeniu konkursu:

I miejsce 300 euro;
II miejsce 150 euro;
III miejsce 75 euro.

W konkursie mogą brać udział utwory niepublikowane wcześniej, ilość utworów jest nieograniczona.

Głosowanie komisji na koniec konkursu odbędzie się w ten sposób, że każdy z członków komisji wpisze swoich zwycięzców w okno wyznaczone specjalnie do tego celu w dniu 31.07.09 w czasie od 23.00-23.01, głosy oddane przed lub po wyznaczonym czasie nie będą brane pod uwagę. Okno do tego celu zostanie otworzone 31.07.09 o godzinie 23.00 i zamknięte o godzinie 23.01.

Wszyscy pozostali mogą brać udział w głosowaniu oddając jeden głos przez cały okres trwania konkursu do 31.07.2009 do godziny 23.00, głosujący nie mogą głosować na swoje utwory, pierwsze trzy utwory, które zwyciężą w głosowaniu uczestników poza komisyjnym będą brały udział w końcowym głosowaniu i będą liczone tak samo jak głosy oddane przez tylko jednego członka komisji, tylko jeden taki sam IP może brać udział w głosowaniu.
Zalogowani użytkownicy mogą głosować na każde erekcjato opublikowane w dziale Konkurs tylko jeden raz, głosowanie nie jest obowiązkowe.
Pod każdym utworem na wąskiej listwie jest miejsce do głosowania, tam oddajemy głosy, przyznając punkty (w skali od 1-10) wyniki są widoczne po oddaniu głosów, przez co najmniej czterech głosujących.

Jury głosuje w ten sposób, że wybiera trzy najlepsze erekcjato indywidualnie przyznając im punkty:

erekcjato najlepsze 3 punkty;
erekcjato na drugim miejscu 2 punkty;
erekcjato na trzecim miejscu 1 punkt.

Skład jury :


lila, olga, Bob, willy_the_lost, Wojciech Graca, wre..., anty-czka pełne szkło, ann13, JaskierN, dean, anna, elutka, Troy, Gacek, pokusa, andreas43, Margot, m_r, cebreiro, stachu, sonia, fobiak


Członkowie jury mogą brać udział w konkursie bez prawa głosowania na swoje utwory.

Offline Nurgling

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #201 dnia: Czerwiec 18, 2009, 06:42:08 pm »
Tegoroczny Polcon umożliwia fanom spotkanie z pisarzami fantasy, ale również pozwala Tobie opublikować własne opowiadanie i tym samym  wspomóc  debiut pisarski. Nie możesz przegapić takiej okazji!

UWOLNIJ FANTAZJE! - KONKURS LITERACKI

W ramach XXIV Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki POLCON 2009 zapraszamy do udziału w konkursie literackim UWOLNIJ FANTAZJE. Patronat nad konkursem objął 'Fahrenheit' Magazyn  Literacki s-f, fantasy i horroru.

Lubisz pisać? Marzysz, aby publikować swoje teksty? Lubisz wygrywać fantastyczne nagrody?
Ten konkurs jest dla Ciebie. Przełam się i nie pisz do szuflady. Wyślij swoje opowiadanie!

Prześlij nam swoje opowiadanie nawiązujące stylem do urban fantasy. Dlaczego takie? Tegoroczny Polcon odbywa się 27-30 sierpnia w Łodzi - mieście „tak miejskim” jak tylko się da. Solidne, murowane gmachy, stare fabryki, stuletnie pałacyki, zamiast trawy bruk a ponad dachami fabryczne kominy – trudno wyobrazić sobie bardziej miejski pejzaż. Niech więc akcja Waszych opowiadań rozgrywa się w dużym, współczesnym mieście.
Po prostu UWOLNIJ  FANTAZJE!

Zapraszam do zapoznania się z warunkami konkursu.


Życzymy lekkiego pióra i... do zobaczenia na Polconie!

Sponsorzy:
EMPiK, Fahrenheit
Organizatorzy:
Polcon 2009, Image Group, SMF

Offline Mara

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #202 dnia: Czerwiec 25, 2009, 10:06:34 pm »
A teraz trochę nowinek ode mnie:

I Ogólnopolski Konkurs Literacki Uniwersytetu Warszawskiego im. Stanisława Brzozowskiego...

...organizują Koło Literaturoznawcze Uniwersytetu Warszawskiego, Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Staromiejski Dom Kultury w Warszawie. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow oraz pod patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UW prof. dra hab. Stanisława Dubisza.

Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest do autorów w wieku 16-30 lat. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie trzech wierszy i/lub prozy nieprzekraczającej objętości 20 000 znaków bez spacji (ok. 10 stron), o dowolnej tematyce, niepublikowanych (w internecie także) i nienagradzanych wcześniej, napisanych w języku polskim.

Prace należy opatrzyć, zamiast podpisu imiennego, znakiem graficznym - godłem lub hasłem i przesłać w trzech egzemplarzach na adres organizatora. Do utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną takim samym godłem lub hasłem jak wiersze, w której znajdować się będą dane biograficzne autora (imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, e-mail i numer kontaktowy).

Teksty oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, w składzie: prof. Andrzej Zieniewicz, Maria Cyranowicz, Joanna Mueller, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. Pula nagród wynosi 10 000 zł. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w czasopiśmie "Wakat".

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 19 listopada 2009. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym zostaną ogłoszone wyniki Konkursu. Organizatorzy zwracają koszty podróży.

Termin: do 19 lipca 2009 roku
Adres: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Literacki UW".
Dodatkowe informacje: www.konkursliteracki.uw.edu.pl

Offline Mara

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #203 dnia: Czerwiec 25, 2009, 10:12:30 pm »
I jeszcze to:


Konkurs Na Powieść Współczesną Wydawnictwa MTM

Gatunek: powieść
Termin: 15 listopada 2009 roku
Należy wysłać: nie więcej niż dwie prace
Organizator: Centrum Kultury i Turystki w Walimiu, Wydawnictwo MTM w Jugowicach
Nagroda: publikacja książki i dziesięciodniowy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Gminie Walim
Autorzy: b/o

I. Organizatorami Konkursu są:
- Centrum Kultury i Turystki w Walimiu
- Wydawnictwo MTM w Jugowicach

II. W konkursie  mogą wziąć udział autorzy, którzy nie mają w swoim dorobku wydanej  książki

III. Konkurs na charakter cykliczny. Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby w następnych edycjach konkursu zdecydowanie poszerzyć formułę  konkursu.

IV.  Organizatorom będzie niezmiernie miło, jeżeli w nadesłanych powieściach znajdą się elementy związane z Gminą Walim oraz regionem wałbrzyskim.  Nie jest to jednak warunek uczestnictwa w konkursie. Celem konkursu jest umożliwienie autorom debiutu poprzez wydanie książki.

V. Prace  należy nadsyłać pocztą  do dnia 15 listopada 2009 roku.  O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego.

Adres:
Centrum  Kultury i Turystyki w Walimiu
58  -  320    Walim
ul. Kościuszki 2

VI. Warunki konkursu

- Autor dostarczy  3 egzemplarze maszynopisu powieści lub wydruku komputerowego wraz z dyskietką lub płytą CD

- Tekst na papierze formatu A-4 ( w języku polskim) nie może być krótszy niż 150 stron dłuższy niż 350 stron znormalizowanego maszynopisu ( jedna strona normalizowanego maszynopisu = 1800 znaków).

- Autor może nadesłać osobno nie więcej niż dwie prace

- Prace powinny być opatrzne godłem. W dołączanej zamkniętej kopercie prosimy podać godło, imię i nazwisko autora, dokładny adres, telefon, e-mail oraz krótki biogram

- Organizatorzy nie pokrywają kosztów przesyłki prac ani nie oddają ich po konkursie

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji fragmentów wszystkich powieści w celach promocji konkursu.

VII.  Przewidywane są następujące nagrody
- publikacja nagrodzonej powieści

- dziesięciodniowy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Gminie Walim dla autora nagrodzonej powieści i osoby towarzyszącej (lub równowartość 1000 zł)

- wysokie honorarium autorskie
Organizatorzy dołożą  starań aby jeszcze w tej edycji konkursu wzrosła zdecydowanie pula nagród. Organizatorom zależy na wydaniu jak największej ilości najlepszych powieści, które wpłyną na konkurs.  Z chwilą pozyskania funduszy zostanie zmieniony punkt VII regulaminu i pula nagród ulegnie zwiększeniu.

VII. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów JURY w składzie: Szymon Hołownia (przewodniczący), Daria Galant, Karol Maliszewski, Zbigniew Niedźwiecki, Mirosław Sośnicki, Wiesław Zalas

IX.   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 lutego 2010 roku. Nagrodzona powieść zostanie  wydana  15 marca  2010 roku  podczas  ogłoszenia kolejnej edycji konkursu.

X.  Przystąpienie autora do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Offline nie wiem

Zabójca Czarownic – Konkurs Trzynastego Schronu
« Odpowiedź #204 dnia: Lipiec 14, 2009, 08:51:13 pm »
Witam

W związku z niedawną premierą zbioru opowiadań pt. "Zabójca Czarownic" autorstwa Krzysztofa Kochańskiego, serwis internetowy Trzynasty Schron wraz z Agencją Wydawniczą Runa - wydawcą zbioru zorganizował konkurs, w którym można wygrać trzy egzemplarze książki.

REGULAMIN KONKURSU:

   1. Konkurs nosi oficjalną nazwę "Konkurs - Zabójca Czarownic".
   2. Organizatorem konkursu jest redakcja Trzynastego Schronu.
   3. Nagrodami w konkursie są trzy egzemplarze zbioru opowiadań Krzysztofa Kochańskiego pt. "Zabójca Czarownic".
   4. Nagrody zostały ufundowane przez wydawcę zbioru Agencję Wydawniczą Runa.
   5. Udział w konkursie może wziąć każdy zarejestrowany użytkownik forum newsowego Trzynastego Schronu.
   6. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy wysłać na adres mejlowy konkurs[malpa]trzynasty-schron.net udzielając ich według wzoru:

Pytanie: (...)
ODPOWIEDŹ

W temacie listu należy wpisać "Konkurs - Zabójca Czarownic"; mail musi być podpisany ksywą użytkownika pod jaką jest on zarejestrowany na forum newsowym Trzynastego Schronu.

   1. Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosujemy trójkę zwycięzców.
   2. Warunkiem otrzymania nagrody jest nadesłanie na mejlowy adres konkursowy w ciągu siedmiu dni od dnia opublikowania wyników konkursu danych adresowych.
   3. Nagrody wyślemy pocztą. Zastrzegamy, że nie będziemy wysłać nagród poza granice administracyjne Polski.
   4. Konkurs rozpoczyna się z momentem ogłoszenia.
   5. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa o godzinie 23:59 we wtorek 21 lipca 2009r.
   6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 23 lipca 2009 roku na łamach Trzynastego Schronu.
   7. Członkowie redakcji oraz współpracownicy (stali i korespondencyjni) Trzynastego Schronu nie mogą brać udziału w konkursie.
   8. W przypadku nieprzewidzianych trudności technicznych - termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie, lub też konkurs może zostać przedłużony.
   9. Wysłanie mejla na adres konkursowy jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

PYTANIA KONKURSOWE:

   1. Podaj nazwę i numer czasopisma, w którym premierę miało opowiadanie Krzysztofa Kochańskiego pt. Zabójca Czarownic.
   2. Wymień co najmniej jedną książkę w schronowej bazie danych, do której okładkę stworzył autor okładki zbioru Zabójca Czarownic?.
   3. Podaj rok literackiego debiutu Krzysztofa Kochańskiego oraz tytuł jego pierwszego opublikowanego opowiadania.

Zapraszamy do udziału i życzymy szczęścia

redakcja Trzynastego Schronu
http://www.trzynasty-schron.net/
ISSN 1899-6396

Offline Mara

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #205 dnia: Lipiec 14, 2009, 10:21:43 pm »
Nie wiem, nie jestem pewna czy dobrze zrozumiałeś ideę funkcjonowania tego wątku. Centrum Informacyjne ma za zadanie informowanie forumowiczów o trwających konkursach na powieść lub opowiadanie, niekoniecznie o tematyce związanej z fantastyką. Jest przeznaczony dla osób, które chcą spróbować sił w pisaniu.
Proszę cię więc, abyś nie umieszczał tu informacji tego typu, jak w powyższym poście. Z góry dziękuję.

Offline Mara

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #206 dnia: Lipiec 21, 2009, 01:37:18 pm »
Nie wiem czy pisałam już o konkursie krasnali? Jeżeli nie, to voila:

Stwórz legendę wrocławskich krasnali!

Piszesz świetne teksty do szuflady? Pisanie to Twoja pasja, ale do tej pory nie podzieliłeś się z swoim talentem innymi? A może jesteś autorem ciekawego bloga lub... od dawna piszesz zawodowo i osiągasz coraz większe sukcesy?
Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiesz twierdząco, nie zwlekaj... Stań się autorem legendy o najsłynniejszych krasnoludkach w Polsce. Stwórz legendę wrocławskich krasnali w kategorii  otwartej lub kategorii bajki dla dzieci. Weź dział w „Ogólnopolskim konkursie opowiadań o  wrocławskich krasnalach”!
Skąd się wzięły, kiedy przyjechały i dlaczego na swój dom wybrały właśnie Wrocław? Przyjedź do Wrocławia i sam stwórz odpowiedzi na te pytania. Na własne oczy przekonaj się jak krasnoludki zawładnęły tym miastem, poczuj ich pozytywną moc! Poszukaj inspiracji i napisz najlepszą legendę o wrocławskich krasnalach. Twoja praca, a wraz z nią Ty, ma szansę przejść do historii – najlepsze opowiadania, legendy i bajki zostaną opublikowane w książce „Wrocławskie krasnale”. Bądź jej współautorem i wygraj nagrodę główną konkursu Grand Prix!

Szczegóły na tej stronie

Offline fabryka_idei

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #207 dnia: Lipiec 24, 2009, 12:01:55 pm »
OGÓLNOPOLSKI KONKURS OPOWIADAŃ O WROCŁAWSKICH KRASNALACH.

W konkursie mogą brać udział zarówno osoby zawodowo związane z pisaniem i literaturą, jak i te, które piszą amatorsko, do szuflady. Do napisania historii wrocławskich krasnali gorąco zachęcamy także studentów i uczniów szkół licealnych.


I     Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział zarówno osoby zawodowo związane z pisaniem i literaturą, jak i te, które piszą amatorsko, do szuflady.
Do napisania historii wrocławskich krasnali gorąco zachęcamy także studentów i uczniów szkół licealnych.

 
II      kategorie konkursu:

Konkurs na najciekawsze opowiadanie, legendę lub bajkę o historii wrocławskich krasnali organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

1.Dzieci i młodzież do lat 18

czyli osoby urodzone po 1 stycznia 1991 roku. Dla osób z tej kategorii wiekowej wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, którą należy przesłać wraz z papierową wersją opowiadania.

2.Dorośli osoby urodzone przed 1 stycznia 1991 roku.


III     Tematyka i forma

Tematyka opowiadań o wrocławskich krasnalach: historie, bajki, legendy, kryminały oraz opowieści fantastyczne i przygodowe.
Forma literacka: opowiadanie

Objętość maksymalnie 6 stron formatu A4, na każdej stronie do 5 tysięcy znaków. 


IV     Ważne terminy

Termin nadsyłania prac:
Od 1 lipca 2009 roku do 20 września 2009 roku – decyduje data nadesłania pracy.

Selekcja i praca jury:
15 września – 10 października 2009 rok.

Ogłoszenie wyników konkursu:
Październik 2009.


V     Nagrody

Nagroda Główna w kategorii wiekowej dzieci i młodzieży do lat 18: Statuetka Krasnala oraz nagroda finansowa w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i dyplom.
Nagroda Główna w kategorii wiekowej dorośli: Statuetka Krasnala oraz nagroda finansowa w wysokości 2.500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i dyplom.
Wyróżnienia w każdej z kategorii: Pióro wieczne o wartości 150,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) oraz dyplom.


Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie internetowej konkurs.krasnale.pl oraz konkurs@fabrykaidei.pl

Offline Mara

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #208 dnia: Lipiec 27, 2009, 07:06:46 pm »
Nowy konkurs:

Ogółnopolski konkurs na opowiadanie fantastyczne "Pigmalion fantastyczny" (20 czerwca - 15 września).

Szczegóły znajdziecie tutaj

Offline Patrycja

Odp: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #209 dnia: Sierpień 05, 2009, 11:10:04 am »
Witam serdecznie.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie organizuje Międzynarodowy Konkurs Poezji romskiej im.Papuszy o złote pióro Papuszy.Jest to już druga edycja konkursu( pierwsza w 2007 roku ). Konkurs organizowany jest w setną rocznicę urodzin Bronisławy Wajs-Papuszy, znanej poetki cygańskiej, której twórczość nacechowana osobistym pierwiastkiem przeżyć i obserwacji otaczającego świata, odsłania wrażliwą i niezwykle utalentowaną postać, dostrzeżoną i docenioną w kręgu literackim i nagrodzoną wyróżnieniami.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Muzeum Okręgowego w Tarnowie wraz z regulaminem oraz kartą zgłoszeń.
Z pozdrowieniami.
Patrycja Wietrzyk
patrycja@muzeum.tarnow.pl

 

anything